Kako radi ЋирLat konvertor?

ЋирLat pretvara znakove iz ćirilice u latinicu i obrnuto, ali sa ugrađenom sposobnošću da razlikuje izuzetke karakteristične za naš jezik.

Primera radi, pretvaranjem reči "injekcija" iz latinice u ćirilicu nećemo dobiti reč "ињекција", već će ostati "инјекција".

Ipak, naš jezik je veoma bogat rečima. Tako, toplo preporučujemo da proverite tekst nakon pretvaranja za slučaj da se nije provukla neka greška.